Når scenen skal sættes

For at sikre, at brugerne tager godt i mod en digital løsning, er det vigtigt at kende brugernes behov. User research har derfor altid spillet en stor rolle i mit arbejde: erfaringer fra observationer, interviews, spørgeskemaer, brugervenlighedstests osv. har jeg med stor fornøjelse dokumenteret i målgruppebeskrivelser (fx personas - både fuldt beskrevne og protopersonas), brugerrejser (både user journeys og service blueprints), narrativer, user stories, wireframes og deciderede krav.

div dokumentation af user research


iPhone

Jeg havde det store privilegie at agere Product Owner Proxy for Falck ifm udarbejdelsen af deres Autohjælp app - og stod som sådan for at udforme user stories, i forsøget på at tilrettelægge den bedst mulige brugeroplevelse. Dvs. informationsarktikturen/-hierarkiet og skærmbillederne blev udformet i tæt samarbejde med den grafiske designer og udviklerne.

Danske Bank havde lige lanceret deres app med det - nu berømte og prisvindende - hjul. Falck ville gerne have en tilsvarende markant bevægelse og legeagtig betjening af deres app.
Vi fik derfor lejlighed til at genopfinde hjulet!
Og et - synes vi selv - noget mere anvendeligt hjul. Falck behøver nemlig ikke indsætte flere hjul i takt med funktionaliteten udvides: Falck-hjulet er uendeligt...

screenshot af hovedside


Selvbetjeningsløsninger

Jeg har i mange år arbejdet for offentlige kunder og har derfor stor erfaring med udarbejdelse af selvbetjeningsløsninger af forskellig art. En af de mere spændende løsninger var Erhvervsstyrelsens Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Løsningen skulle kunne forstås og betjenes af diverse udenlandske håndværkere og deres rådgivere - på fire forskellige sprog.
Løsningen skulle desuden udstilles på virk.dk - og derfor overholde dennes designmanual.

Mange fremmedsprogede brugertests senere kom vi frem til et - synes vi - godt resultat.

screenshot af oprettelse


Hjemmeside og webshop

Diabetesforeningen ønskede at opdatere deres hjemmeside. Især deres opskriftsamling og webshop trængte til en revitalisering. I samarbejde med flere gode kolleger fik vi sat en informationsarkitektur og en flow op, der faktisk stadig fungerer flere år efter.

screenshot af indkøbskurv


screenshot af opskriftsøger


Andre hjemmesider

Gentofte Kino ønskede efter mange knopskud på en bedaget hjemmeside at få en helt ny side, der bedre understøttede de mange muligheder biografen havde fået igennem årene. Under gyldig hensyntagen til div. interesser og den valgte skabelon, udarbejdede jeg sammen med en designer og en teknisk ekspert en ny informationsarktiktur og et nyt grænsefladekoncept til biografen.

screenshot af underside


Tilgængelighedstest - ekspertevaluering

Tilgængelighed blev en obligatorisk standard for offentlige myndigheders hjemmesider ved årsskiftet 2008. Det betyder at alle offentlige myndigheder skal overholde de internationale retningslinjer for tilgængelighed, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) på niveau AA, når de indkøber, udvikler og drifter deres hjemmeside.

Der findes ingen obligatorisk standard for it-løsninger, som den private sektor er forpligtet til at overholde. Til gengæld har Danmark underskrevet FN’s handicapkonvention og hermed forpligtet sig til at sikre tilgængeligheden i bred forstand for personer med handicap. Det fremgår blandt andet af konventionen, at information til den brede offentlighed skal gives til personer med handicap i et tilgængeligt format og ved hjælp af teknologi, der er passende for forskellige typer af handicap, inden for en rimelig tid og uden yderligere omkostninger. Digitalieringsstyrelsen anbefaler således på det kraftigste, at også private hjemmesider overholder tilgængelighedskravene.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) er en international standard som skal sikre, at hjemmesider er tilgængelige for flest mulige i flest mulige situationer. Det betyder også, at den samme løsning kan bruges på flere forskellige terminaler og ikke er designet til kun at fungere på f.eks. en PC eller en smartphone.

Når man udvikler og vedligeholder et website eller en desktopapplikation, er det vigtigt at tage hensyn til brugere med forskellige former for handicaps eller funktionsnedsættelser. Dette kan inkludere f.eks. synsnedsættelse, blinde, brugere med nedsatte læsefærdigheder, en brækket arm eller folk med hjerneskader. I den danske befolkning har op mod 25% problemer, der gør deres færden på nettet mere eller mindre vanskelig.

Jeg har udført tilgængelighedstests på en række forskellige løsninger - både web- og desktopbaserede.

Min ekspertvurdering omfatter følgende elementer:
Automatisk validering af hjemmesiden i forhold til de internationale retningslinjer for tilgængeligt webdesign. Inkl. validering af koden på hjemmesiden (HTML, XHTML, XML, CSS) i forhold til de pågældende specifikationer.
• Komplet manuel analyse af hjemmesiden i forhold til testresultater og tjeklister. Analysen sker i overensstemmelse med de nationale og internationale retningslinjer for tilgængeligt webdesign med udgangspunkt i identifikation af fejl ift. især WCAG definitionen af hhv. prioritet A og AA funktionalitet.

"Min" produktsuite

Nå ja, IBM vil nok mene det er deres. Men det er mig der har designet den. Fra bunden! ... og i øvrigt for SPSS. Men så blev de opkøbt - det er en helt anden historie.

Her var jeg hele dynen igennem: User research, feltstudier, IA-design, UI for hele suiten, udarbejdelse af grafikker og designmanual, brugertest, product owner - det hele. Det var en fest.

Stor var forventningen til "dyret", da det efter 1½ års hårdt slid endelig blev sat i drift. Foruden vores beta-testere var passende begejstrede, så var tilbagemeldingerne i fagpressen også meget positive ... i hvert fald, når det kom til brugeroplevelen.

screenshot af mrReporter med dialogvindue


screenshot af uddrag af Tim Macers anmeldelse - Ease of use: 4½ ud af 5